Regels en afspraken

Super Academy League | SAL

De Super Academy League (SAL) is een competitie opgericht voor spelers om zich te ontwikkelen tot hun maximale niveau met de hoogste weerstand. Voor (privé-)academies met hoge normen en waarden en een goede staat van dienst.

1. Gedragscode

a) Alle SAL Academies moeten zich houden aan alle gedragsregels die vooraf moeten worden ondergetekend.

b) SAL Academies zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden; stafleden, spelers, toeschouwers/ouders, bestuurders, etc.,

2. Spelregels en competities

2.1: HUIDIG (Noord)
De spelregels zijn gelijkwaardig aan die van de KNVB echter is de puntentelling anders evenals de veldafmetingen en het aantal spelers per team.

Winnaar toernooi-dag ontvangt 8 punten.

Nummer 2: 6, nummer 3: 5, nummer 4: 4, nummer 5: 3, nummer 6: 2, nummer 7: 1 en de wedstrijden worden in toernooi/event verband gespeeld verdeeld over minimaal 4 speeldatums en 2 verschillende locaties inclusief 1 finale dag.

Zowel de U10, U11 en U12 spelen 8vs8 op een halfveld.

2.2: Toekomst
Het is ook mogelijk om een U8/U9/U13/U14/U15/U16 competitie te starten indien er voldoende en goedgekeurde academies zich hiervoor aanmelden. Alles wordt ingedeeld op basis van locaties en niveau.

3. Registratie spelers en stafleden

a) De academies die deelnemen zijn verplicht om alle spelers, team en stafleden aangesloten bij hun organisatie aan te melden inclusief foto’s. Alle deelnemers worden geregistreerd via de website van de super academie league. Alle spelers, teams en academies worden online gepresenteerd en gaan dus akkoord met plaatsing van hun persoonlijke gegevens. De foto’s en (behaalde) resultaten worden tevens voor promotie doeleinden gebruikt.

b) Om als “geregistreerd” te worden beschouwd, moeten alle spelers beschikken over een SIP (SAL-identificatie pas) uitgegeven door het bestuur van de Super Academy League.  Op geen enkel moment, zonder overleg, mag een niet-geregistreerde speler of staflid deelnemen aan wedstrijden of evenementen die door de SAL worden georganiseerd.

3.1 Registratie en voorwaarden (toekomstig) deelnemende academies

a) Om in aanmerkingen te komen als deelnemende academie van de Super Academie League (Noord-Oost-Zuid of West) worden de academies op meerdere punten beoordeeld door het bestuur van de SAL, onder andere:

a.1: Visie en missie
a.2: Social media kanalen
a.3: Website
a.4: Organisatie
a.5: Locatie
a.6: Niveau spelers/teams
a.7: Begeleiding en trainingen

3.2. Kosten

Op deel te nemen aan de Super Academy League en gebruik te maken van het platform, zoals de website, social media kanalen en het logo zijn er kosten verbonden. Deze zijn, mits serieus geïnteresseerd in deelname en mits er wordt voldaan aan de 1e selectie procedure, op te vragen via het contact formulier.

4. SAL BVO beleid

Spelers van BVO (Betaald Voetbal Organisaties) clubs, die ook bij academies aangesloten zijn, mogen gewoon deelnemen mits dit wordt goedgekeurd door de betreffende contractclub en voorafgaand aan een speelronde zijn aangemeld. De academie is zelf verantwoordelijk voor dit proces en moet goedkeuring delen met de organisatie van de SAL.

5. Bevoegdheden, rapportage en beoordelingen

5.1 Bevoegdheid

a) De SAL Commissie (bestaande uit alle eigenaren van de academies) is verantwoordelijk voor het behandelen en afhandelen van alle gevallen van wangedrag van Spelers, stafleden, bestuurders of academies.

b) Elke deelnemer (academie) is verantwoordelijk voor de acties van hun spelers, stafleden, toeschouwers/supporters en overige, die vooraf op de hoogte zijn gebracht van de gedrag regels rondom of op het sportveld.

5.2 Rapportage en beoordeling van wedstrijden

a) Direct na afloop van een SAL-wedstrijd zal de scheidsrechter samen met de coaches van beide team de volgende zaken voorleggen aan registrator van de dag.

1. Wedstrijdresultaten

2. Doelpuntenmakers

3. Assistgevers

4. Aantal minuten de 0

5. Misdraging-rapport voor elk incident van wangedrag door een speler, staflid , supporter, ouder of bezoeker

6. Speciale Incidenten rapporten

a) Minimaal 48 uur na afloop van een SAL event dient bovenstaande besproken te zijn door de bestuursleden van de SAL.

b) Schorsingen, straffen en boetes worden opgelegd door de bestuursleden van de SAL.

c) Tegen een beslissing van het SAL bestuur kan geen beroep worden aangetekend.